Cynghorwyr

Clerc a Swyddog Ariannol: Huw T Jones 07974795778 - huwjones792@btinternet.com Mr Alwyn Roberts, Cadeirydd rhydycriw@googlemail.com Miss Lona Harris, Is-Gadeirydd lonahaf@hotmail.com Mr.W.T.Davies bethan.waenfach@hotmail.co.uk Mr W.R.P.Jones nwjones59@gmail.com Mrs C Rutherford catrinrutherford@btinternet.com Mrs E.H.Davies eurgainhaf@hotmail.com Cyng Bethan Lawton, Cyngor Gwynedd bethan.lawton@gmail.com

Cyngor Cymuned Llanegryn Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

ENGLISH ENGLISH
CYNGOR CYMUNED LLANEGRYN

Cynghorwyr

Clerc a Swyddog Ariannol: Huw T Jones 07974795778 - huwjones792@btinternet.com Mr Alwyn Roberts, Cadeirydd rhydycriw@googlemail.com Miss Lona Harris, Is-Gadeirydd lonahaf@hotmail.com Mr.W.T.Davies bethan.waenfach@hotmail.co.uk Mr W.R.P.Jones nwjones59@gmail.com Mrs C Rutherford catrinrutherford@btinternet.com Mrs E.H.Davies eurgainhaf@hotmail.com Cyng Bethan Lawton, Cyngor Gwynedd bethan.lawton@gmail.com

Cyngor Cymuned Llanegryn Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs