Croeso i wefan Cyngor

Llanegryn

Dyma ardal hyfryd yn ne orllewin Meirionnydd, gyda chyfoeth o hanes a threftadaeth. Mae yma gymdeithas fyw, gyda bwrlwm o fywyd cymdeithasol a diwylliannol. Gwasgaredig yw'r boblogaeth sydd o fewn ffiniau'r Cyngor Cymuned. Mae'r nifer mwyaf yn byw ym mhentref Llanegryn, lle mae gofnod o boblogaeth oddiamgylch yr Eglwys ers y 13eg Ganrif. Heddiw mae yma Gapel, Ysgol a Neuadd sydd yn gwasanaethu ardal ehangach. I’r dwyrain o’r pentref mae Ystad y Peniarth, a fu ar un adeg yn adnabyddus am gasglu a chadw llawysgrifau. Maent bellach yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac yn cael eu hystyried o bwysigrwydd enfawr. Mae’r trigolion yn gweithio yn y byd amaeth, twristiaeth a gwasanaethau eraill, a nifer yn teithio allan o’r ardal i amrywiaeth o swyddi. Mae nifer yn gweithio o adref. Mae Cyngor Cymuned Llanegryn yn rhan Barc Cenedlaethol Eryri gydag amrywiaeth o gynefinoedd. Mae ffin y Cyngor yn cwmpasu ardal hyfryd Dyffryn Dysynni, lle mae llawer o’r tir wedi ei sychu a’I wella yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif a’r bymtheg, a lle mae yna sustem ddraenio unigryw yn bodoli hyd heddiw.

Cyngor Cymuned Llanegryn Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llanegryn ENGLISH ENGLISH

Croeso i wefan

Cyngor Llanegryn

Dyma ardal hyfryd yn ne orllewin Meirionnydd, gyda chyfoeth o hanes a threftadaeth. Mae yma gymdeithas fyw, gyda bwrlwm o fywyd cymdeithasol a diwylliannol. Gwasgaredig yw'r boblogaeth sydd o fewn ffiniau'r Cyngor Cymuned. Mae'r nifer mwyaf yn byw ym mhentref Llanegryn, lle mae gofnod o boblogaeth oddiamgylch yr Eglwys ers y 13eg Ganrif. Heddiw mae yma Gapel, Ysgol a Neuadd sydd yn gwasanaethu ardal ehangach. I’r dwyrain o’r pentref mae Ystad y Peniarth, a fu ar un adeg yn adnabyddus am gasglu a chadw llawysgrifau. Maent bellach yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac yn cael eu hystyried o bwysigrwydd enfawr. Mae’r trigolion yn gweithio yn y byd amaeth, twristiaeth a gwasanaethau eraill, a nifer yn teithio allan o’r ardal i amrywiaeth o swyddi. Mae nifer yn gweithio o adref. Mae Cyngor Cymuned Llanegryn yn rhan Barc Cenedlaethol Eryri gydag amrywiaeth o gynefinoedd. Mae ffin y Cyngor yn cwmpasu ardal hyfryd Dyffryn Dysynni, lle mae llawer o’r tir wedi ei sychu a’I wella yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif a’r bymtheg, a lle mae yna sustem ddraenio unigryw yn bodoli hyd heddiw.
CYNGOR CYMUNED LLANEGRYN
Llanegryn

Cyngor Cymuned Llanegryn Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs